top of page

Ens encarreguem de planificar i executar les tasques de manteniment del teu jardí i hort. Oferim assessorament personalitzat aconseguint un desenvolupament òptim de les teves plantes.

Per al manteniment del teu jardí realitzem:

 • Planificació de tasques.

 • Sega de gespa (inclòs amb mulching) i retallada de vores.

 • Neteja de males herbes en zones amb grava, parterres, horts i jardineres i aplicació de metòdes de control.

 • Poda d'arbres.

 • Eliminació de soques.

 • Poda de formació d'arbustos i tanques.

 • Pantació d'arbres, arbustos, i plantes ornamentals i hortícoles.

 • Aplicació d'adobs i fertilitzants.

 • Assessorament general.

 • Detecció de plagues i malalties.

 • Aplicacions fitosanitàries (Amb carnet d'aplicador de productes fitosanitaris).

 • Creació de compost per millorar l'estructura del sòl.

 • Revisió i/o reparació del sistema de reg.

 • Neteja amb aigua a pressió de terrasses i tarimes.

 • Col·laboracions entre els nostres jardins (Intercanvi de materials, plantes, eines...).

 • Eliminació de soques.

Ens desplaçem per tota la Garrotxa i Pla de l'Estany per dur a terme el teu manteniment.

bottom of page